Lokalplan 575

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Holme Parkvej i Holme
Dokumenter

Supplerende deklaration

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

575 - Boligområde ved Holme Parkvej i Holme

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (04.11.98 - 09.11.98) 
  Byrådets 1. behandling (18.11.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.12.98 - 27.01.99) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.06.99 - 10.08.99) 
  Byrådets 2. behandling (11.08.99) 
  Offentliggjort (06.10.99) 
  Tinglysning (24.11.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.