Lokalplan 578

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til butiks- og boligformål syd for Kirkebakken i Beder 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (13.01.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.01.99 - 24.03.99) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.06.99 - 14.06.99) 
  Byrådets 2. behandling (11.08.99) 
  Offentliggjort (15.09.99) 
  Tinglysning (14.10.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.