Lokalplan 582

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål ved Stadion Allé. Aarhus Idrætspark 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (10.06.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.06.98 - 02.09.98) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.10.98 - 15.12.98) 
  Byrådets 2. behandling (16.12.98) 
  Offentliggjort (27.01.99) 
  Tinglysning (05.03.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.