Lokalplan 583

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bevaring af Studestalden. Boligområde ved Skovvejen, Trøjborg 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (10.06.98 - 17.06.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (29.07.98 - 23.09.98) 
  Byrådets 2. behandling (21.10.98) 
  Offentliggjort (02.12.98) 
  Tinglysning (01.03.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.