Lokalplan 587

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Forbindelsesvej mellem Bondehaven og Grenåvej i Skødstrup samt udlæg af arealer til boligformål 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (16.12.98 - 11.01.99) 
  Byrådets 1. behandling (27.01.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (17.02.99 - 14.04.99) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.08.99 - 23.08.99) 
  Byrådets 2. behandling (08.09.99) 
  Offentliggjort (20.10.99) 
  Tinglysning (03.05.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.