Lokalplan 589

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Kirkepladsen og Tjørnebakken i Skødstrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

589 - Boligområde ved Kirkepladsen og Tjørnebakken i Skødstrup

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (27.10.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.11.99 - 05.01.00) 
  Byrådets 2. behandling (02.02.00) 
  Offentliggjort (15.03.00) 
  Tinglysning (06.04.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.