Lokalplan 590

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligområde ved Sonnesgade og Gebauersgade, Aarhus Midtby 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (02.12.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.12.98 - 10.02.99) 
  Byrådets 2. behandling (26.05.99) 
  Offentliggjort (30.06.99) 
  Tinglysning (22.07.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.