Lokalplan 593

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Framlev Korsvej i Harlev
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

593 - Boligområde ved Framlev Korsvej i Harlev

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (04.11.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.11.98) 
  Byrådets 2. behandling (10.03.99) 
  Offentliggjort (28.04.99) 
  Tinglysning (30.06.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.