Lokalplan 0065

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tæt-lav boligbebyggelse ved Skødstrupvej i Hjortshøj
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0065 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Skødstrupvej i Hjortshøj

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (12.03.80) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.04.80 - 18.06.80) 
  Byrådets 2. behandling (24.09.80) 
  Offentliggjort (28.01.81) 
  Tinglysning (17.02.81) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.