Lokalplan 595

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

595 - Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (24.11.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.12.99 - 02.02.00) 
  Byrådets 2. behandling (26.04.00) 
  Offentliggjort (07.06.00) 
  Tinglysning (16.02.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.