Lokalplan 596

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Kolonihaveområde ved Rugholmvej i Viby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

596 - Kolonihaveområde ved Rugholmvej i Viby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (10.02.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.02.99 - 21.04.99) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.06.00 - 07.08.00) 
  Byrådets 2. behandling (30.08.00) 
  Offentliggjort (04.10.00) 
  Tinglysning (12.10.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.