Lokalplan 599

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Skt. Clemensborg, Åboulevarden/Søndergade, Aarhus City
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

599 - Skt. Clemensborg, Åboulevarden/Søndergade, Aarhus City

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (19.05.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.06.99 - 28.07.99) 
  Byrådets 2. behandling (24.11.99) 
  Offentliggjort (19.01.00) 
  Tinglysning (01.03.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.