Lokalplan 601

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej i Åby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

601 - Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej i Åby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.11.98 - 28.12.98) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.02.99 - 18.05.99) 
  Byrådets 1. behandling (19.05.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.06.99 - 28.07.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.08.99 - 21.09.99) 
  Byrådets 2. behandling (22.09.99) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.09.99 - 25.10.99) 
  Byrådets 2. behandling (10.11.99) 
  Offentliggjort (08.12.99) 
  Tinglysning (17.03.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.