Lokalplan 602

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Nyt byområde ved Rødlundvej i Harlev
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

602 - Nyt byområde ved Rødlundvej i Harlev

 

Tidslinje

  Lokalplanens igangsætning (21.08.02) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.08.02 - 29.11.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.10.03) 
  Byrådets 1. behandling (05.11.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.11.03 - 14.01.04) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.03.03 - 06.04.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.01.05) 
  Byrådets 2. behandling (23.02.05) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.02.05 - 15.03.05) 
  Byrådets 2. behandling (16.03.05) 
  Offentliggjort (11.05.05) 
  Tinglysning (14.02.06) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.