Lokalplan 603

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ankomstcenter ved Åhavevej i Viby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

603 - Ankomstcenter ved Åhavevej i Viby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (16.10.98 - 25.11.98) 
  Forudgående offentlig høring (11.06.96 - 03.07.96) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.05.00 - 23.05.00) 
  Byrådets 1. behandling (24.05.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.00 - 23.08.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.10.00 - 05.12.00) 
  Byrådets 2. behandling (06.12.00) 
  Offentliggjort (14.01.01) 
  Tinglysning (08.02.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.