Lokalplan 604

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til erhvervsformål på Centralværkstedsarealerne i Aarhus 

Tidslinje

  Forundersøgelse (24.02.99 - 26.03.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.04.99 - 18.05.99) 
  Byrådets 1. behandling (19.05.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.06.99 - 28.07.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.08.99 - 07.09.99) 
  Byrådets 2. behandling (08.09.99) 
  Offentliggjort (27.10.99) 
  Tinglysning (12.11.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.