Lokalplan 605

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted
Dokumenter

Supplerende deklaration

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

605 - Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.10.98 - 03.12.98) 
  Forudgående offentlig høring (11.11.98 - 02.12.98) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.10.99 - 09.11.99) 
  Byrådets 1. behandling (10.11.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.11.99 - 19.01.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.02.00 - 01.03.00) 
  Byrådets 2. behandling (01.03.00) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (01.03.00 - 13.03.00) 
  Byrådets 2. behandling (29.03.00) 
  Offentliggjort (10.05.00) 
  Tinglysning (23.06.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.