Lokalplan 606

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål ved Augustenborggade, Langenæs. Aktiviteter til baneformål 

Tidslinje

  Forundersøgelse (01.03.99 - 05.03.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.03.99 - 23.03.99) 
  Byrådets 1. behandling (24.03.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.03.99 - 25.05.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.05.99 - 15.06.99) 
  Byrådets 2. behandling (16.06.99) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.06.99 - 21.06.99) 
  Byrådets 2. behandling (11.08.99) 
  Offentliggjort (15.09.99) 
  Tinglysning (08.10.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.