Lokalplan 609

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde langs Ny Moesgårdvej i Skåde
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

609 - Boligområde langs Ny Moesgårdvej i Skåde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.06.99 - 16.08.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.12.99) 
  Byrådets 1. behandling (05.01.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.01.00 - 22.03.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.04.00 - 23.05.00) 
  Byrådets 2. behandling (24.05.00) 
  Offentliggjort (05.07.00) 
  Tinglysning (07.11.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.