Lokalplan 610

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde på Aarhus Havn - Østhavnen I og II
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

610 - Erhvervsområde på Aarhus Havn - Østhavnen I og II

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.07.99 - 31.08.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.11.99 - 23.11.99) 
  Byrådets 1. behandling (24.11.99) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.12.99 - 16.02.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.04.00 - 07.06.00) 
  Byrådets 2. behandling (08.06.00) 
  Offentliggjort (19.07.00) 
  Tinglysning (14.01.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.