Lokalplan 611

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde og område til rekreative formål ved Langengevej i Vejlby 

Tidslinje

  Forundersøgelse (02.07.99 - 12.08.99) 
  Forudgående offentlig høring (17.03.99 - 07.04.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.12.99 - 18.01.00) 
  Byrådets 1. behandling (19.01.00) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.01.00 - 07.02.00) 
  Byrådets 1. behandling (16.02.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.03.00 - 26.04.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.06.00 - 29.08.00) 
  Byrådets 2. behandling (30.08.00) 
  Offentliggjort (04.10.00) 
  Tinglysning (12.10.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.