Lokalplan 615

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny bebyggelse i Østergade til erhvervs- og boligformål. Aarhus City 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.10.99 - 16.11.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.10.00 - 06.03.01) 
  Byrådets 1. behandling (07.03.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.03.01 - 07.05.01) 
  Byrådets 1. behandling (30.05.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.06.01 - 29.08.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.11.01 - 04.12.01) 
  Byrådets 2. behandling (05.12.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.12.01 - 18.12.01) 
  Byrådets 2. behandling (19.12.01) 
  Offentliggjort (13.02.02) 
  Tinglysning (10.05.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.