Lokalplan 616

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde ved Riis Skov og Klintegården 

Tidslinje

  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.12.99 - 04.01.00) 
  Byrådets 1. behandling (05.01.00) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.01.00 - 24.01.00) 
  Byrådets 1. behandling (02.02.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.02.00 - 12.04.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.09.00 - 26.09.00) 
  Byrådets 2. behandling (27.09.00) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (12.10.00 - 13.11.00) 
  Byrådets 2. behandling (22.11.00) 
  Offentliggjort (20.12.00) 
  Tinglysning (27.02.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.