Lokalplan 617

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.10.99 - 13.12.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.03.01 - 17.04.01) 
  Byrådets 1. behandling (18.04.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.05.01 - 27.06.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.10.01 - 23.10.01) 
  Byrådets 2. behandling (24.10.01) 
  Offentliggjort (28.11.01) 
  Tinglysning (03.04.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.