Lokalplan 0618

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde ved Engtoften i Viby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0618 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Engtoften i Viby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.01.00 - 13.02.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.07.01 - 07.08.01) 
  Byrådets 1. behandling (08.08.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.08.01 - 17.10.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.01.02) 
  Byrådets 2. behandling (20.02.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.02.02 - 11.03.02) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.02) 
  Offentliggjort (15.05.02) 
  Tinglysning (15.07.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.