Lokalplan 619

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål ved Marselis Boulevard
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

619 - Område til offentlige formål ved Marselis Boulevard

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.01.00 - 23.02.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.11.00 - 09.01.01) 
  Byrådets 1. behandling (10.01.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (31.01.01 - 28.03.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.04.01 - 01.05.01) 
  Byrådets 2. behandling (02.05.01) 
  Offentliggjort (27.06.01) 
  Tinglysning (17.10.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.