Lokalplan 620

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny butiks- og erhvervsbebyggelse ved M. P. Bruuns Gade og Århus Hovedbanegård. Aarhus City 

Tidslinje

  Forundersøgelse (20.01.00 - 23.02.00) 
  Beslutning om forhøring fremsendt til byrådet (31.05.00 - 07.06.00) 
  Byrådets beslutning om igangsætning af forhøring (08.06.00) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.06.00) 
  Forudgående offentlig høring (21.06.00 - 06.08.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.08.00 - 29.08.00) 
  Byrådets 1. behandling (30.08.00) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (31.08.00 - 26.09.00) 
  Byrådets 1. behandling (27.09.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.10.00 - 29.11.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.12.00 - 09.01.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.01.01 - 12.03.01) 
  Byrådets 2. behandling (10.01.01) 
  Byrådets 2. behandling (21.03.01) 
  Offentliggjort (25.04.01) 
  Tinglysning (22.08.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.