Lokalplan 621

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Cityerhverv, Kannikegade 16 / Åboulevarden 30, Aarhus Midtby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

621 - Cityerhverv, Kannikegade 16 / Åboulevarden 30, Aarhus Midtby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (27.01.00 - 23.02.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.09.00 - 10.10.00) 
  Byrådets 1. behandling (10.10.00) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.10.00 - 25.10.00) 
  Byrådets 1. behandling (25.10.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.12.00 - 31.01.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.03.01 - 03.04.01) 
  Byrådets 2. behandling (04.04.01) 
  Offentliggjort (30.05.01) 
  Tinglysning (28.09.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.