Lokalplan 623

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

623 - Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (28.09.99 - 15.02.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.03.00 - 28.03.00) 
  Byrådets 1. behandling (29.03.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.04.00 - 07.06.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.06.00 - 08.08.00) 
  Byrådets 2. behandling (09.08.00) 
  Offentliggjort (20.09.00) 
  Tinglysning (08.12.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.