Lokalplan 625

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Lille Elstedvej og Ellebrinken i Lystrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

625 - Boligområde ved Lille Elstedvej og Ellebrinken i Lystrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.12.99 - 02.03.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.04.00 - 23.05.00) 
  Byrådets 1. behandling (24.05.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.00 - 23.08.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.11.00 - 19.12.00) 
  Byrådets 2. behandling (20.12.00) 
  Offentliggjort (14.02.01) 
  Tinglysning (21.02.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.