Lokalplan 627

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Aarhus Midtby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

627 - Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Aarhus Midtby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (09.06.00 - 30.06.00) 
  Forudgående offentlig høring (22.10.03 - 12.11.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.12.03 - 20.01.04) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.02.04 - 31.03.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.05.04 - 08.06.04) 
  Byrådets 2. behandling (09.06.04) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.06.04 - 21.06.04) 
  Byrådets 2. behandling (24.06.04) 
  Offentliggjort (11.08.04) 
  Tinglysning (15.10.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.