Lokalplan 628

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny bebyggelse til city-formål ved Telefontorvet og Busgaden. Aarhus City 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.07.00 - 04.08.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.10.00 - 20.02.01) 
  Byrådets 1. behandling (21.02.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (07.03.01 - 07.05.01) 
  Byrådets 1. behandling (07.05.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.06.01 - 29.08.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.11.01 - 04.12.01) 
  Byrådets 2. behandling (05.12.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.12.01 - 18.12.01) 
  Byrådets 2. behandling (19.12.01) 
  Offentliggjort (13.02.02) 
  Tinglysning (10.05.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.