Lokalplan 629

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Plejeboliger ved lokalcenter Koltgården i Kolt
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

629 - Plejeboliger ved lokalcenter Koltgården i Kolt

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.11.99 - 11.01.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.01.01 - 20.02.01) 
  Byrådets 1. behandling (21.02.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.03.01 - 02.05.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.08.01 - 28.08.01) 
  Byrådets 2. behandling (29.08.01) 
  Offentliggjort (24.10.01) 
  Tinglysning (17.01.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.