Lokalplan 630

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Cityerhverv på centralværkstedsarealerne. Aarhus City
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

630 - Cityerhverv på centralværkstedsarealerne. Aarhus City

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (28.06.00 - 23.08.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.10.00 - 21.11.00) 
  Byrådets 1. behandling (22.11.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.12.00 - 31.01.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (12.03.01 - 03.04.01) 
  Byrådets 2. behandling (04.04.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (04.04.01 - 17.04.01) 
  Byrådets 2. behandling (18.04.01) 
  Offentliggjort (30.05.01) 
  Tinglysning (27.11.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.