Lokalplan 631

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til serviceprægede erhvervsformål, offentlige formål, boliger m.v. ved Paludan-Müllers Vej på Katrinebjerg 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.06.00 - 19.07.00) 
  Forudgående offentlig høring (27.09.00 - 25.10.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.02.01 - 20.03.01) 
  Byrådets 1. behandling (21.03.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.04.01 - 30.05.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.07.01 - 07.08.01) 
  Byrådets 2. behandling (08.08.01) 
  Offentliggjort (19.09.01) 
  Tinglysning (06.11.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.