Lokalplan 632

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til let erhverv, kontorer og lignende ved Hasle Ringvej og Viborgvej i Hasle 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.12.98 - 18.02.00) 
  Forudgående offentlig høring (22.11.00 - 13.12.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.02.01 - 20.02.01) 
  Byrådets 1. behandling (21.02.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.03.01 - 02.05.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.06.01 - 07.08.01) 
  Byrådets 2. behandling (08.08.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (29.08.01 - 21.01.02) 
  Byrådets 2. behandling (06.02.02) 
  Offentliggjort (27.03.02) 
  Tinglysning (10.05.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.