Lokalplan 635

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Del af Affaldscenter Aarhus ved Ølstedvej i Lisbjerg
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

635 - Del af Affaldscenter Aarhus ved Ølstedvej i Lisbjerg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (15.05.00 - 15.06.00) 
  Forudgående offentlig høring (15.05.00 - 15.06.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.05.01 - 05.06.01) 
  Byrådets 1. behandling (06.06.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.06.01 - 11.09.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.10.01 - 13.11.01) 
  Byrådets 2. behandling (14.11.01) 
  Offentliggjort (09.01.02) 
  Tinglysning (04.04.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.