Lokalplan 636

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde Lille Elstedvej, ved Ellebækken i Lystrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

636 - Boligområde Lille Elstedvej, ved Ellebækken i Lystrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.05.00 - 22.06.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.05.01 - 19.06.01) 
  Byrådets 1. behandling (20.06.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.07.01 - 12.09.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.11.01 - 04.12.01) 
  Byrådets 2. behandling (05.12.01) 
  Offentliggjort (09.01.02) 
  Tinglysning (19.02.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.