Lokalplan 637

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods 

Tidslinje

  Forundersøgelse (28.08.00 - 09.10.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.05.01 - 19.06.01) 
  Byrådets 1. behandling (20.06.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.07.01 - 12.09.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.11.01 - 27.11.01) 
  Byrådets 2. behandling (28.11.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (29.11.01 - 10.12.01) 
  Byrådets 2. behandling (19.12.01) 
  Offentliggjort (06.02.02) 
  Tinglysning (22.02.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.