Lokalplan 638

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Plejeboliger ved Lokalcenter Viby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

638 - Plejeboliger ved Lokalcenter Viby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (25.09.00 - 08.11.00) 
  Forudgående offentlig høring (02.02.00 - 23.02.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.09.01 - 25.09.01) 
  Byrådets 1. behandling (26.09.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.10.01 - 05.12.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.03.02 - 07.05.02) 
  Byrådets 2. behandling (08.05.02) 
  Offentliggjort (26.06.02) 
  Tinglysning (27.03.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.