Lokalplan 640

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Holmkærvej i Trige
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

640 - Boligområde ved Holmkærvej i Trige

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.10.00 - 07.11.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.11.01 - 04.12.01) 
  Byrådets 1. behandling (05.12.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.12.01 - 13.02.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.05.02 - 11.06.02) 
  Byrådets 2. behandling (12.06.02) 
  Offentliggjort (10.07.02) 
  Tinglysning (03.10.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.