Lokalplan 641

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde og centerområde ved Viborgvej og Anelystvej i Tilst 

Tidslinje

  Forundersøgelse (25.10.00 - 15.11.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.02.01 - 20.02.01) 
  Byrådets 1. behandling (21.02.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.03.01 - 02.05.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.11.01 - 18.12.01) 
  Byrådets 2. behandling (19.12.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.12.01 - 22.01.02) 
  Byrådets 2. behandling (23.01.02) 
  Offentliggjort (13.03.02) 
  Tinglysning (27.03.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.