Lokalplan 642

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde nord for Plantorama ved Skæring Skolevej i Skæring 

Tidslinje

  Forundersøgelse (27.11.00 - 04.01.01) 
  Forudgående offentlig høring (22.11.00 - 13.12.00) 
  Indstilling om igangsætning af lp-udarbejdelse (25.05.01 - 19.06.01) 
  Byrådets godk. af igangsætning af lp-udarbejdelse (20.06.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.06.01 - 23.08.01) 
  Byrådets godk. af igangsætning af lp-udarbejdelse (29.08.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.02.02 - 19.03.02) 
  Byrådets 1. behandling (20.03.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.03.02 - 07.05.02) 
  Byrådets 1. behandling (08.05.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.05.02 - 17.07.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.09.02 - 01.10.02) 
  Byrådets 2. behandling (02.10.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (03.10.02 - 05.11.02) 
  Byrådets 2. behandling (06.11.02) 
  Offentliggjort (11.12.02) 
  Tinglysning (02.04.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.