Lokalplan 644

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig- og rekreativt område ved Kankbøllevej i Hjortshøj
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

644 - Bolig- og rekreativt område ved Kankbøllevej i Hjortshøj

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (27.11.98 - 03.12.98) 
  Forudgående offentlig høring (04.11.98 - 25.11.98) 
  Indstilling fremsendt til Magistrat og Byråd (17.02.99 - 09.03.99) 
  Byråd 1. 1. gang (10.03.99) 
  Teknisk Udvalg (11.03.99 - 12.04.99) 
  Byråd 1. 1. gang (28.04.99) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.06.01 - 07.08.01) 
  Byrådets 1. behandling (08.08.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.08.01 - 17.10.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.10.01 - 13.11.01) 
  Byrådets 2. behandling (14.11.01) 
  Offentliggjort (09.01.02) 
  Tinglysning (27.02.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.