Lokalplan 645

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Lystrupvej og Mosevej i Vejlby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

645 - Erhvervsområde ved Lystrupvej og Mosevej i Vejlby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.02.01 - 28.02.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.05.01 - 29.05.01) 
  Byrådets 1. behandling (30.05.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.06.01 - 08.08.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.09.01 - 02.10.01) 
  Byrådets 2. behandling (03.10.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (04.10.01 - 08.10.01) 
  Byrådets 2. behandling (24.10.01) 
  Offentliggjort (12.12.01) 
  Tinglysning (03.04.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.