Lokalplan 646

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Nyvej og Bredgade i Malling
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

646 - Boligområde ved Nyvej og Bredgade i Malling

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.10.00 - 08.11.00) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.05.01 - 05.06.01) 
  Byrådets 1. behandling (06.06.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.06.01 - 29.08.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.11.01 - 04.12.01) 
  Byrådets 2. behandling (05.12.01) 
  Offentliggjort (30.01.01) 
  Tinglysning (15.03.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.