Lokalplan 647

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Studstrupvej i Studstrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

647 - Boligområde ved Studstrupvej i Studstrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (02.06.98 - 04.08.98) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.03.02 - 21.05.02) 
  Byrådets 1. behandling (22.05.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.06.02 - 14.08.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.09.02 - 24.09.02) 
  Byrådets 2. behandling (25.09.02) 
  Offentliggjort (06.11.02) 
  Tinglysning (20.06.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.