Lokalplan 648

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Grenåvej og Møller Meyers vej i Risskov
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

648 - Boligområde ved Grenåvej og Møller Meyers vej i Risskov

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.03.01 - 30.03.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.10.01 - 06.11.01) 
  Byrådets 1. behandling (07.11.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.11.01 - 16.01.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.03.02 - 16.04.02) 
  Byrådets 2. behandling (17.04.02) 
  Offentliggjort (05.06.02) 
  Tinglysning (29.07.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.