Lokalplan 649

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny bygade i banegraven fra Bruuns Bro til Frederiks Bro i Aarhus City 

Tidslinje

  Forundersøgelse (27.04.01 - 13.06.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.04.02 - 21.05.02) 
  Byrådets 1. behandling (22.05.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.05.02 - 10.06.02) 
  Byrådets 1. behandling (19.06.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.07.02 - 02.10.02) 
  Ændringsforslag i nabohøring (13.11.02 - 11.12.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.02.03 - 04.03.03) 
  Byrådets 2. behandling (05.03.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.03.03 - 26.03.03) 
  Byrådets 2. behandling (23.04.03) 
  Offentliggjort (28.05.03) 
  Tinglysning (16.07.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.