Lokalplan 650

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby. 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.03.02 - 18.03.02) 
  Byrådets 1. behandling (03.04.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (17.04.02 - 12.06.02) 
  Byrådets 2. behandling (25.09.02) 
  Offentliggjort (06.11.02) 
  Tinglysning (15.05.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.